Privacy Policy

Privacy Statement YoungConsult

Voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Bij YoungConsult respecteren wij jouw privacy en wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees in dit privacy statement hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG?
YoungConsult, gevestigd aan de Beemdstraat 1 te Eindhoven en geregistreerd bij het KvK onder nummer 75030942, is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat YoungConsult bepaalt welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of door ze te delen met andere partijen.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je ons je jouw gegevens toestuurt, onze website bezoekt en je gegevens invult of achterlaat, je een account aanmaakt op onze website en je op een andere wijze aanmeldt, of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Ook als wij je persoonsgegevens niet direct van jou hebben gekregen verzamelen wij de gegevens die wij ontvangen van de door jou opgegeven referentie contactpersonen en gegevens van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geìˆnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen en vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse, dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze taken, daaronder vallen; HR- dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Welke gegevens verzamelen we?
YoungConsult verzamelt op het moment dat jij jezelf inschrijft op onze website, of ons zelf jouw gegevens (waaronder CV) verstuurt, de volgende gegevens:
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, telefoonnummer en e-mailadres, Curriculum Vitae (CV), werkervaring, stages en vrijwilligerswerk, opleidingen, cursussen en trainingen, motivatie, beschikbaarheid en verlof, foto of video (vrijwillig door jou verzonden, zonder dat het consequenties heeft als je dat niet doet. Potentièˆle opdrachtgevers kunnen deze foto zien).

Op het moment dat je voor ons gaat werken, verzamelen wij de volgende gegevens:
Referenties en getuigschriften (indien aanwezig en in overleg), kopie van een geldig legitimatiebewijs (gedurende beperkte periode), Burger Service Nummer (BSN), bankrekeningnummer, Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) indien noodzakelijk voor de functie, eventuele werkvergunning, overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens bewaren?
Wij mogen deze gegevens op basis de AVG verzamelen omdat wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De toestemming die je geeft kan je uiteraard op elk moment weer intrekken.

Ook zijn deze persoonsgegevens noodzakelijk om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Tot slot kan het noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen. Dit doen we op de grond van een zorgvuldige beoordeling en een belangenafweging.

Wat doen wij om jouw persoonsgegevens te beveiligen?
Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen en gebruik te maken van beveiligde systemen, communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. Ook maken wij afspraken over goede beveiliging van jouw persoonsgegevens met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor wij jouw gegevens hebben gevraagd. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
YoungConsult kan jouw gegevens delen met andere partijen, dit doen wij conform de geldende AVG. De partijen waar YoungConsult jouw gegevens mee kan delen zijn; opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Met dit soort partijen maken wij afspraken over beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt.

Zakelijke relaties
YoungConsult verwerkt ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Daarbij gaat het om namen, contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) en functies van die contactpersonen die werken bij de organisaties waarmee wij zakendoen. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Wat zijn jouw rechten in het kader van de AVG?
Je kan een verzoek indienen om:

  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
  • Persoonsgegevens door ons te laten verwijderen of verwerking te beperken, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
  • Jouw gegevens over te dragen.

In geval van een verzoek, zullen wij ter bescherming van de persoonsgegevens, jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wil jij contact opnemen of jouw rechten uitoefenen?
Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.
Telefoonnummer: +31 (0)40- 209 20 04
E-mailadres: info@youngconsult.nl
Postadres: YoungConsult, Beemdstraat 1, 5653MA te Eindhoven

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je onze website bezoekt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie in de bestandjes worden teruggehaald. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

YoungConsult maakt gebruik van cookies. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Als je cookies uitschakelt werkt de website misschien minder goed.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van onze website. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten.

Analytische cookies
Deze cookies meten hoe je onze website gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?
Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

+31 (0)40 - 209 20 04