YoungConsult geeft nieuwe inzichten

De economie groeit en bedrijven moeten meebewegen in een snelgroeiende en dynamische omgeving. Vernieuwing, innovatieve oplossingen en toekomstgerichte strategieën helpen daarbij. 92% van de organisaties geeft aan dat innovatie bepalend is voor de toekomst. Bovenal zijn organisaties op zoek naar Young Professionals die met de juiste competenties en met een frisse blik uw organisatie op weg helpen naar de toekomst. Zo zijn er 7.300 snelgroeiende bedrijven waar het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren met minstens tien procent toeneemt. Dat resulteert in de behoefte van werkgevers om Young Professionals aan te nemen en ze voor een deel zelf op te leiden. Ze leren van de ervaring en kennis van oudere werknemers en brengen hun eigen, nieuwe frisse blik en impulsen mee en kunnen uitgroeien tot steunpilaren. Ze zijn innovatief, creatief en brengen nieuwe inzichten met zich mee. Zij stimuleren vooruitgang binnen uw organisatie. Kortom, zij investeren in een succesvolle toekomst van uw organisatie.

Maar hoe komt u aan deze Young Professionals? YoungConsult helpt u daarbij.

Investeren in een succesvolle toekomst, dat is de missie van YoungConsult. Door samen te werken met diverse onderwijsinstellingen in de provincie Noord-Brabant, is YoungConsult in staat om in een vroeg stadium bij te dragen aan de toekomst van Young Professionals en hun profilering binnen het bedrijfsleven. Deze professionals brengen innovatie met zich mee en worden door YoungConsult verbonden met uw organisatie. Zo verzekert YoungConsult u van een voorspoedige toekomst.

Voor de werkgevers

De industrie maakt een sterke groei door en dat betekent dan ook meer werkgelegenheid. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat 1 op de 7 ondernemers het tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor groei ervaart. Er is dus duidelijk een grote behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Daarbij geldt dat de vergrijzing en uitstroom op de arbeidsmarkt toeneemt en de instroom daalt. Het CBS geeft aan dat de potentiële beroepsbevolking tot 2012 eerst toenam tot 13 miljoen mensen. Daarna zette de krimp in. Voor bedrijven betekent dit dat de strijd voor arbeidskrachten is begonnen en dat het nu gaat om het binden en verbinden van Young Professionals. Het aantal 75-plussers zal met 1,6 miljoen toenemen, terwijl het aantal jongeren stabiel blijft.

Door middel van samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen weet YoungConsult Young Professionals in een vroeg stadium te bereiken en te begeleiden naar een volgende stap binnen hun carrière. Door deze samenwerking kan YoungConsult garanderen dat een Young Professional een meerwaarde levert aan de organisatie waar hij of zij in de toekomst gaat werken.

YoungConsult wil niet alleen een meerwaarde leveren en investeren in de toekomst van organisaties, maar tevens in die van Young Professionals. Zo probeert YoungConsult een verbinding tot stand te brengen waarbij de organisatie en de Young Professional elkaar kunnen versterken.

Voor de Young Professionals

Je bent op zoek naar een nieuwe baan. Dat kan je eerste of je volgende baan zijn. Wanneer je een nieuwe uitdaging aangaat, overweeg je of de baan past bij jouw competenties, motivatie en ambities. In het algemeen zijn er een aantal onderdelen die men als belangrijk beschouwt bij het vinden van een nieuwe baan:

  • Inhoud van de functie (62%)
  • Werksfeer (48%)
  • Salaris (41%)

Andere belangrijke onderdelen zijn zaken als aansprekende producten/diensten, de bedrijfscultuur, internationale carrièremogelijkheden, goede loopbaanbegeleiding en imago van het bedrijf. Ook jouw persoonlijke fit is belangrijk, dat vraagt een goede afweging van jouw persoonlijke situatie. Wij van YoungConsult gaan je daarbij helpen.

Iedere Young Professional is uniek, heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en interesses. Dit zijn belangrijke aspecten die door YoungConsult in kaart worden gebracht en vervolgens worden geanalyseerd. Na de analyse ontwikkelt YoungConsult een unieke methode waarmee Young Professionals worden geholpen om hun kwaliteiten volledig te benutten en worden de interesses van de Young Professionals vertaald naar bruikbare vaardigheden.

Middels deze werkwijze draagt YoungConsult bij aan de ontwikkeling en profilering van Young Professionals op de arbeidsmarkt. Zodat zij zich kunnen ontplooien binnen een organisatie die bij hen past en waar zij in door kunnen groeien.

Onze partners


Ik vind het idee om studenten aan een bijbaan te helpen die aansluit op hun studie erg tof. Ik studeer zelf aan een technische opleiding en ik heb heel goed gemerkt dat een technische bijbaan positieve invloed heeft op mijn kansen op de arbeidsmarkt. Het initiatief om studenten hierbij te helpen, vind ik dan ook erg goed. Ik heb vanuit mijn studievereniging gesproken met YoungConsult en ik heb hen ervaren als enthousiaste mensen die bedrijven en studenten graag aan elkaar willen koppelen en hierbij zeker hun best doen. - Avans hogeschool


+31 (0)40 - 209 20 04