Krijg nieuwe inzichten

De forever young-generatie heeft veel kennis en competenties die uw bedrijf op weg helpen en daarmee de trends voortzetten. Organisaties moeten echter meebewegen in een snelgroeiende en dynamische economie, inspelen op de nieuwe generatie baanzoekers en een aantrekkelijk aanbod op tafel kunnen leggen. Wij zien dat de vraag naar twintigers en jonge dertigers op de arbeidsmarkt toeneemt. Bij een derde van de vacatures wordt gevraagd om minder dan twee jaar werkervaring. De nieuwe generatie is opgegroeid met technologieën zoals internet, zo kunnen ze snel en goed de benodigde informatie vinden en gebruiken.

Young Professionals zijn optimistisch, gedreven, zelfverzekerd, kritisch, coöperatief en flexibel. Ze vinden het belangrijk om zichtbaar en tastbaar resultaat te leveren, ze zorgen voor nieuwe energie in de organisatie en een frisse blik met out of the box oplossingen. Ook zijn ze op de hoogte van recente kennis uit het vakgebied omdat ze net zijn afgestudeerd. Maar hoe vindt u ze? Daar is YoungConsult voor. YoungConsult kan uw organisatie helpen met het verkrijgen van frisse, nieuwe inzichten, via Young Professionals die passen bij uw organisatie. Wij beschikken over een goed netwerk en een uitgebreide database van de juiste Young Professionals die uw organisatie verder brengen. Dat vraagt natuurlijk maatwerk en daarom gaan wij in gesprek met u waarin wij samen toewerken naar de juiste verbinding.

Investeren in de toekomst

De economie draait volop en bedrijven groeien zo hard dat ze het werk nauwelijks aankunnen. De werkgelegenheid is in 2017 met 1,1 procent toegenomen en het aantal vacatures is met 27 procent gestegen ten opzichte van 2016. Natuurlijk biedt dat kansen voor de werkzoekenden, maar de werkgever krijgt het moeilijker om zijn vacatures te vervullen. Zo zijn er 7.300 snelgroeiende bedrijven, waar het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren met minstens tien procent toeneemt. Samen zorgen deze bedrijven voor 365 duizend nieuwe banen in drie jaar tijd.

Bedrijven staan voor een uitdaging en lopen het risico dat het tekort aan personeel een groeiremmer is van de toekomst. Oorzaken voor het tekort zijn ontgroening en vergrijzing en het aantrekkelijk blijven van jong talent. Dit is de kans voor werkgevers om Young professionals in dienst te nemen en ze tevens zelf voor een deel op te leiden. Zij leren van de kennis en ervaring van de ervaren werknemer en de organisatie leert van de frisse inzichten door de Young Professionals. Dat geeft ruimte voor vernieuwing, verfijning en andere inzichten.

Heeft u daar een plan voor ontwikkeld? Bent u op zoek naar Young Professionals met een duurzame verbinding? Wij gaan samen met u aan de slag.

Door middel van gerichte gesprekken en de, door YoungConsult ontwikkelde, competentietest worden de interesses en vaardigheden van de Young Professionals in kaart gebracht. De wensen van uw organisatie worden naar aanleiding van een gesprek helder gevormd. Deze informatie wordt door YoungConsult gebruikt om een passende verbinding te leggen die bijdraagt aan de toekomst van beide partijen.

Nadat de Young Professional is begonnen met werken binnen uw organisatie, evalueert YoungConsult het functioneren van de Professional met u en evalueert YoungConsult haar dienstverlening, zodat deze nog beter op uw wensen kan worden aangescherpt.

Een goed onderzoek

Het aantal werknemers zal in de komende drie jaar toenemen, geeft 54% van de organisaties aan. Hierbij bestaat het arbeidsaanbod steeds meer uit Young Professionals. De verwachting is dat de komende zes jaar meer dan een miljoen Young Professionals de arbeidsmarkt opstromen. Aandachtspunt bij personeelskrapte is niet alleen om Young Professionals binnen te halen, maar om ze vervolgens ook binnen te houden. 42% van de Young Professionals geeft aan dat ze het belangrijk vinden uitgedaagd te worden, 40% geeft aan dat ze doorgroeimogelijkheden willen, 28% wordt graag persoonlijk gecoacht en begeleidt. Veel organisaties bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor Young Professionals.

Naast dat er persoonlijke gesprekken plaatsvinden, wordt er tijdens gesprekken gebruik gemaakt van een, door YoungConsult ontwikkelde, competentietest. Zo wordt naast de werkervaring en opleiding, tevens de persoonlijkheid en de daadwerkelijke competenties geanalyseerd. Deze test brengt de competenties van de Young Professional in kaart. YoungConsult vergelijkt de resultaten en creëert vervolgens een duidelijk competentieprofiel van de Young Professional. Dit profiel wordt naast de wensen van de organisatie gelegd en besproken.

Zo krijgt de organisatie niet alleen inzage in het profiel van de Young Professional, maar krijgt de organisatie tevens de kans haar inspraak te geven in het algehele zoekproces. Door middel van deze methode weet YoungConsult dat de verbinding die wij leggen, een daadwerkelijk passende verbinding is.

Onze partners


Ik vind het idee om studenten aan een bijbaan te helpen die aansluit op hun studie erg tof. Ik studeer zelf aan een technische opleiding en ik heb heel goed gemerkt dat een technische bijbaan positieve invloed heeft op mijn kansen op de arbeidsmarkt. Het initiatief om studenten hierbij te helpen, vind ik dan ook erg goed. Ik heb vanuit mijn studievereniging gesproken met YoungConsult en ik heb hen ervaren als enthousiaste mensen die bedrijven en studenten graag aan elkaar willen koppelen en hierbij zeker hun best doen. - Avans hogeschool


+31 (0)40 - 209 20 04