Krijg nieuwe inzichten

De forever young-generatie heeft veel kennis en competenties die uw bedrijf op weg helpen en daarmee de trends voortzetten. Wij zien dat de vraag naar twintigers en jonge dertigers op de arbeidsmarkt toeneemt. De nieuwe generatie is opgegroeid met technologieën zoals internet, zo kunnen ze snel en goed de benodigde informatie vinden en gebruiken.

Young Professionals zijn optimistisch, gedreven, zelfverzekerd, kritisch, coöperatief en flexibel. Ze vinden het belangrijk om zichtbaar en tastbaar resultaat te leveren, ze zorgen voor nieuwe energie in de organisatie en een frisse blik met out of the box oplossingen. Ook zijn ze op de hoogte van recente kennis uit het vakgebied omdat ze net zijn afgestudeerd.

YoungConsult kan uw organisatie helpen met het verkrijgen van frisse, nieuwe inzichten, via Young Professionals die passen bij uw organisatie.

Investeren in de toekomst

De wereld om ons heen is continu in beweging, meer dan ooit tevoren. Dit zorgt ervoor dat bedrijven genoodzaakt zijn zich aan te passen. Methodieken en strategieën zullen bijgeschaafd moeten worden om ervoor te zorgen dat er vooruitgang geboekt wordt.

Bedrijven staan voor een uitdaging en lopen het risico dat het tekort aan personeel, door ontgroening en vergrijzing, een groeiremmer is in de toekomst. Young Professionals kunnen bijdragen aan een stroomversnelling binnen de organisatie. Dit is de kans voor werkgevers om Young Professionals in dienst te nemen en ze tevens zelf voor een deel op te leiden.

Door middel van gerichte gesprekken en de, door YoungConsult ontwikkelde, competentietest worden de interesses en vaardigheden van de Young Professionals in kaart gebracht. De wensen van uw organisatie worden naar aanleiding van een gesprek helder gevormd. Deze informatie wordt door YoungConsult gebruikt om een passende verbinding te leggen die bijdraagt aan de toekomst van beide partijen.

Een goed onderzoek

Aandachtspunt bij personeelskrapte is niet alleen om Young Professionals binnen te halen, maar om ze vervolgens ook binnen te houden. 42% van de Young Professionals geeft aan dat ze het belangrijk vinden uitgedaagd te worden, 40% geeft aan dat ze doorgroeimogelijkheden willen, 28% wordt graag persoonlijk gecoacht en begeleid. Veel organisaties bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor Young Professionals.

Naast dat er persoonlijke gesprekken plaatsvinden, wordt er tijdens gesprekken gebruik gemaakt van een competentietest. Deze test is door Young Consult ontwikkeld. Deze test brengt de competenties van de Young Professional in kaart. YoungConsult vergelijkt de resultaten en creëert vervolgens een duidelijk competentieprofiel van de Young Professional. Dit profiel wordt naast de wensen van de organisatie gelegd en besproken. Zo krijgt de organisatie niet alleen inzage in het profiel van de Young Professional, maar krijgt de organisatie tevens de kans haar inspraak te geven in het algehele zoekproces. Door middel van deze methode weet YoungConsult dat de verbinding die wij leggen, een daadwerkelijk passende verbinding is.

Onze partners

+31 (0)40 - 209 20 04